Данък върху недвижими имоти

28 дек 2007
·
1
·
210
·
195
·
75

Облагат се недвижими имоти на територията на страната(сгради, дворни места, парцели вилни имоти застроени земеделски и горски земи)...
 

Лихва - теории и видове


Четири теории за лихвата: морално-етична теория за лихвата – през Средновековието кредитът и лихвата са се третирали главно в морално-етичния аспект...
 

Същност, функции и роля ня финансите


Същност, функции и роля на финансите. Възникването па финансите е свързано с появата на стоковото производството и по конкретно с оня етап...
 

Парична мултипликация

21 яну 2013
·
4
·
607
·
11
·
25

Парична мултипликация. Формули за парична мултипликация. Видове мултипликация....
 

Сегментиране на пазара


Пазар и видове пазари. Търсене: крива на търсенето, детерминанти на търсенето, закон на търсенето. Предлагане: крива на предлагането, детерминанти, закон на предлагането...
 

Обобщение по финанси


Причина за възникване на парите, парите като средство за измерване на стойностите, същност на публичните финанси...
 

Валутни режими


Валутни режими и валутни курсове; платежен баланс и международно движение на капиталите. Форми на международно движение на капитала....
 

Финансовото посредничество. Финансов риск. Видове финансови активи.


Финансовото посредничество; финансов риск; видове финансови активи. Финансовото посредничество включва специализираните услуги по финансови и парични сделки...
 

Собствен капитал и капиталова адекватност на банките


Съотношението между собствения капитал и привлечените ресурси изразява финансовата структура на банката. Собствения капитал изпълнява няколко функции: Защитна функция – има значение за предпазване интересите на вложителите от неочаквани и големи...
 

Финансов мениджмънт - инвесиционни решения

02 май 2014
·
10
·
1,802
·
2
·
5

Записки по Финансов мениджмънт за ученици от гимназиите...
1 2 3 »

Качи урок и спечели
 

Сподели своите Уроци по Финанси с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент