Управление на финансови проекти в индустриално предприятие

10 дек 2007
·
22
·
4,124
·
421
·
170

Терминът "проектно финансиране" се използува отдавна в речника на банкерите; инвеститорите. Някои банки у нас имат звена, занимаващи се с финансиране на проекти. Въпреки това представата на много от предприемачите у нас за това какво представлява...
 

Банковата система в Унгария за периода 1987-2000г

28 фев 2008
·
15
·
1,629
·
86
·
25

Сред страните в преход в ЦИЕ, Унгария е една от страните с най-силно развита финансова система. Банките и застрахователните компании биват преструктурирани, рекапитализирани и приватизирани най-вече чрез продажба на силни чуждестранни инвеститори.
 

Разходи себестойност на търговско предприятие

21 мар 2008
·
12
·
988
·
191
·
58

Приходите и разходите на фирмата са важен фактор определящ обема на печалбата, тъй като печалбата се измерва с разликата между влизащите и излизащите от фирмата парични потоци...
 

Обща теория на държавните заеми. Управление на държавния дълг .

07 дек 2008
·
7
·
699
·
137

Основен проблем на държавните финанси в почти всички страни е надостигът на бюджетни ресурси и непрекъснато нарастване на разходите, ролята на държавните заеми силно се повишава...
 

Корпоративни финанси

23 дек 2008
·
15
·
2,626
·
37

Искате да разполагате с определена сума пари по всяко време и навсякъде, в случай че внезапно решите да направите покупка или ако възникне неочакван разход, а не разполагате със свободни собствени средства...
 

Корпоративни финанси

23 дек 2008
·
10
·
1,937
·
56

Банковият кредит представлява един от основните видове банкови сделки, определящи банковата дейност, посредством които ЗБ дефинира понятието за банка...
 

Капиталово бюджетиране


Характеристика на капиталовото бюджетиране – това е процес за оценка , анализ, сравняване и избор на проекти, за да се постигне максимален доход или максимален размер на стойността на богатството на фирмата...
 

Финанси и финансови системи


В паричните икономики действат 2 сектора - реалния - производство, разпределение, размяна и потребление на материални блага и финансовия сектор,...
 

Показатели за финансово-счетоводен анализ


Финансово-счетоводният анализ (фса) заема важно място в процеса на управление на предприятието. Той включва подбор, съпоставяне и оценка на финансово-счетоводната и друга информация в този процес с цел да се изследват важни съотношения и значими...
 

Общински бюджет


Съгласно чл. 136, ал. 1 и 3 от Конституцията, общината е основната административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправлението, и е юридическо лице. Като такава тя има свои органи, собственост и самостоятелен бюджет...

Качи курсова работа и спечели
 

Сподели своите Курсови работи по Финанси с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент