Електронна търговия на цении книжа чрез COBOS

20 дек 2007
·
7
·
923
·
368

COBOS е интернет базирано приложение за оторизиран и защитен достъп в реално време до Системата за търговия на Борсата с цел въвеждане на поръчки за сключване на сделки от клиенти на борсови членове след тяхното потвърждение от борсови посредници...
 

Електронна търговия чрез FOREX

01 дек 2007
·
6
·
646
·
733
·
71
·
1

Валутният пазар е мрежа от финансови институции, които обслужват международни бизнес......
 

Участие на банките в лизинговите организации

25 юни 2007
·
17
·
4,712
·
487

Банките със своята дейност обективно стимулират навлизането на новото във производството, ограничават нерентабилните и неперспективни производства, съдействат за постигане на общите за страната цели.
 

Същност на банковата карта като инструмент за електронна обработка

21 окт 2007
·
7
·
1,276
·
287

Банковата карта е банков документ, осигуряващ безналични плащания по електронен път. Различават се карти с национално значение и карти с международно значение.
 

Теоретични основи на финансите. Причини за възникване и същност на финансите

14 апр 2009
·
8
·
1,534
·
165
·
154

Парите и финансите са основни икономически категории. Те са взаимно свързани и обусловени една от друга...
 

Същност на инвестиционния процес


В Курсовата работа са посочени етапите на инвестиционния процес, участниците в него, някои законови и нормативни уредби във връзка с изграждането на обектите, както и предварителни изчисления за инвестициите...
 

Еволюция на икономическата теория и политика


Икономиксът е сравнително млада наука и учебна дисциплина. Икономически писания могат да се търсят и намерят и в трудовете на древни мислители от Атина и Рим – Аристотел, Платон, Лукреций Кар, Сенека...
 

Инвестиране в недвижими имоти


Курсова работа на тема Недвижимия имот като инвестиция...
 

Организация на облагането с данък върху добавената стойност у нас


Оборотните данъци заедно с подходните данъци са основни форми за акумулиране на приходи в държавните бюджети. Тяхното определяне и събиране се осъществява чрез цените на стоките, а тежестта им по правило пада върху крайните потребители или върху така ...
 

Инвестиции и инвестиционен процес


Инвестициите са парични средства за закупуване на активи, които могат да осигурят получаване на доход, прираст на капитала...
1 2 3 »

Качи курсова работа и спечели
 

Сподели своите Курсови работи по Финанси с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент