Външен дълг на република българия


Външен дълг е понятие, с което се обозначават поетите ангажименти на дадена страна или правителство към кредитори с различна националност....
 

Инвестиране в недвижими имоти


Курсова работа на тема Недвижимия имот като инвестиция...
 

Същност на инвестиционния процес


В Курсовата работа са посочени етапите на инвестиционния процес, участниците в него, някои законови и нормативни уредби във връзка с изграждането на обектите, както и предварителни изчисления за инвестициите...
 

Финансовите отчети – основен източник на информация за финансовия мениджър


Почти всяка фирма, правителствена агенция, и друг вид организация използва един или повече финансови мениджъри. Финансовият мениджър контролира изготвянето на финансови отчети, инвестиционната дейност...
 

Разходи система и разходна политика


В предходната тема обект на нашето внимание беше приходната система и приходната политика. Разходната система е другият съставен елемент на пуб- личните финанси...
 

Организация на облагането с данък върху добавената стойност у нас


Оборотните данъци заедно с подходните данъци са основни форми за акумулиране на приходи в държавните бюджети. Тяхното определяне и събиране се осъществява чрез цените на стоките, а тежестта им по правило пада върху крайните потребители или върху така ...
 

Организация на облагането с данъка върху добавената стойност у нас


Целта е изясняване на въпроси, свързани с ДДС като добавената стойност, история и същност на данъка, организация на данъка върху добавена стойност и отражението му в законодателството, както и последните промени по Закона за Данък върху добавена...
 

Електронна търговия чрез FOREX

01 дек 2007
·
6
·
646
·
733
·
70
·
27
·
1

Валутният пазар е мрежа от финансови институции, които обслужват международни бизнес......
 

Държавни разходи в образованието


Основния финансов орган в лицето на Министъра на финансите делегира права и определя реда за трансфериране на бюджета на всяко конкретно министерство, като обикновенно годишния бюджет на всяко министерство е разделен на четири части.....
 

Инвестиции и инвестиционен процес


Инвестициите са парични средства за закупуване на активи, които могат да осигурят получаване на доход, прираст на капитала...

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Финанси с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент