Външен дълг на република българия


Външен дълг е понятие, с което се обозначават поетите ангажименти на дадена страна или правителство към кредитори с различна националност....
 

Инвестиране в недвижими имоти


Курсова работа на тема Недвижимия имот като инвестиция...
 

Същност на инвестиционния процес


В Курсовата работа са посочени етапите на инвестиционния процес, участниците в него, някои законови и нормативни уредби във връзка с изграждането на обектите, както и предварителни изчисления за инвестициите...
 

Финансовите отчети – основен източник на информация за финансовия мениджър


Почти всяка фирма, правителствена агенция, и друг вид организация използва един или повече финансови мениджъри. Финансовият мениджър контролира изготвянето на финансови отчети, инвестиционната дейност...
 

Разходи система и разходна политика


В предходната тема обект на нашето внимание беше приходната система и приходната политика. Разходната система е другият съставен елемент на пуб- личните финанси...
 

Организация на облагането с данък върху добавената стойност у нас


Оборотните данъци заедно с подходните данъци са основни форми за акумулиране на приходи в държавните бюджети. Тяхното определяне и събиране се осъществява чрез цените на стоките, а тежестта им по правило пада върху крайните потребители или върху така ...
 

Организация на облагането с данъка върху добавената стойност у нас


Целта е изясняване на въпроси, свързани с ДДС като добавената стойност, история и същност на данъка, организация на данъка върху добавена стойност и отражението му в законодателството, както и последните промени по Закона за Данък върху добавена...
 

Електронна търговия чрез FOREX

01 дек 2007
·
6
·
646
·
733
·
70
·
27
·
1

Валутният пазар е мрежа от финансови институции, които обслужват международни бизнес......
 

Държавни разходи в образованието


Основния финансов орган в лицето на Министъра на финансите делегира права и определя реда за трансфериране на бюджета на всяко конкретно министерство, като обикновенно годишния бюджет на всяко министерство е разделен на четири части.....
 

Инвестиции и инвестиционен процес


Инвестициите са парични средства за закупуване на активи, които могат да осигурят получаване на доход, прираст на капитала...

Избрани критерии за търсене

Велико Търново
Висше Училище Земеделски колеж ЦДО
Икономика
Финанси
за Студенти
Ограничаване на резултатите