Курсова работа по финанси

06 апр 2008
·
6
·
693
·
1,053
·
701
·
185
·
2

Финансов синтез и баланс на фирма, чисти оборотни капитали на фирмата, изчисляване коефициента за ликвидност, коефициент за финансова независимост на фирмата, анализ за рентабилността на фирмата...
 

Казус по финаси


Задание: След годишно приключване за 2009 г. Фирма “Надин” АД, гр. София представя следния Отчет за приходите и разходите...
 

Курсова работа по корпоративни финанси


Да се направи анализ на актива на баланса и да се състави финансов баланс. Да се изчислят чистите оборотни капитали на фирмата...
 

Капиталово бюджетиране

03 мар 2008
·
18
·
1,640
·
582
·
290
·
45

Рискът при инвестиционните решения е свързан с възможността за несъответсвие между очакваните и фактическите парични потоци. Рискът се класифицира на систематичен (пазарен) и несистематичен (корпоративен).
 

Видове местни данъци и такси


Местните данъци се заплащат в брой в касите на общинската администрация или безкасово по съответната сметка. Установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се извършват от служители на общинската администрация по реда ...
 

Същност и характеистика на митата


Курсова работа по дисциплината "Финанси", в която са разгледани видовете мита...
 

Лизингаът като форма на кредитиране


Същност на лизинга, видове лизинг, оперативен лизинг, финансов лизинг, сублизинг...
 

Банкова сметка. Банкова карта pro


Според доклад от едно проучване, спонсорирано от Сapco и проведено от Дейвид Албертази, старши анализатор в Аite group - канадски потребители на банкови услуги са променили предпочитания от тях канал за достъп до банковата си информация...
 

Курсова работа по финанси


Курсова работа по предмет Финанси, разработена за специалност Бизнес администрация в Международно Висше Училище Ботевград...
 

Същност и характери особености на косвените данъци


Курсова рабта по Финанси (2-ри курс МВБУ). С понятието косвени данъци е прието да се наричат данъците върху потреблението, консумацията или потребителските разходи. тези данъци се включват в цената на всички стоки и услуги...

Качи курсова работа и спечели
 

Сподели своите Курсови работи по Финанси с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент