Намерени резултати 1-10 ОТ 9
 

Инвестиционен портфейл

07 май 2009
·
7
·
1,621
·
162
·
37

Инвестиционнит портфейл е неотменна част от инвестиционната практика от средата на 20 век. Тогва започва създаването на специфични комбинации от различни финансови активи, наричани портфейли. Научната мисъл по това време насочва усилията...
 

Диверсификация на инвестиционния портфейл


Диверсифицирането на инвестиционния портфейл е основополагаща тема в общите правила на възвръщаемостта и управлението на риска....
 

Финансови отчети


Финансов отчет. Счетоводен баланс. Отчет за приходи и разходи. Отчет за собствен капитал. Отчет за парични потоци. Финансов мениджър...
 

Финансов мениджмънт

20 май 2009
·
14
·
2,265
·
89
·
70
·
8

В най – широк смисъл теорията на финансите определя инвестирането като влагане на нещо сегашно и определено с очакване на бъдещ несигурен и не напълно определен доход...
 

Данъчен и финансов контрол

30 мар 2009
·
4
·
765
·
15
·
19
·
4

Туризмът е единственият сектор в България, който успя да убеди управляващите, че е приоритетен и се нуждае от преференции...
 

Предмет на корпоративните финанси – видове финансови решения. Цел на фирмата.


Корпоративните финанси (финансите на фирмата) са съществен елемент на финансовата система. Тяхното значение произтича от обстоятелството, че в много голяма степен финансовата система има за своя основа финансите на фирмата. Икономическата дейност на...
 

Възвръщаемост и риск


Изучаването на статистическите данни за доходността на инвестициите показва, че исторически съществува връзка между възвръщаемостта на активите и степента на риска. поемането на риск води като цяло до по-висока възвръщаемост, т.е. на инвеститорите се...
 

Оборотен капитал и краткосрочно финансиране


Краткосрочните финансови решения на фирмата са свързани с инвестирането в краткотрайни активи и определянето на източниците на краткосрочно финансиран. Разликата между краткосрочни и дългосрочни финанси се основава на различния срок, за който се...

Избрани критерии за търсене

Шумен
Шуменски университет "Епископ Ко ...
Икономика
Финанси
Курсови работи
за Студенти