Намерени резултати 1-10 ОТ 9
 

Глобална финансова криза и отражението и върху българския туризъм


Туризма е един от най-важните за българската икономика отрасли. България е страна, която притежава специфични природни ресурси, антропологично и културно наследство, които представляват интерес за хора от различни страни по цял свят....
 

Данъци върху доходите на физически лица


Курсовата работа е коментар на Закона за ДДФЛ и има приложена данъчна декларация...
 

Контролинг системи - упражнение


Предприятие показва сума на активите 100 000 лв. и печалба от дейността 18 000лв. Приходите от продажба са 200 000 лв...
 

Система на националните сметки


Трудно е да се даде точно определение за система на националните сметки (СНС), тъй като тя е достатъчно сложна. СНС може да се представи от две гледни точки...
 

Брутните международни валутни резерви в България


Международните резерви изпълняват различни цели, като инструмент на паричната политика, инструмент на валутно-курсовата политика за намаляване колебанията на курса на местната валута спрямо чуждестранните валути или за поддържане на определено ниво на...
 

Лекция по финанси при доц. Силвия Трифонова


Лекции по дисциплина "Финанси" при доц. Силвия Трифонова. УНСС-РЦДО Хасково...
 

Основи на финансите


Материалът е предназначен за студенти от втори курс, направление икономика...
 

Активи на банково управление на БНБ (парична агенция на ЦБ) pro


Правен режим и място в банковата система: БНБ е централна банка на РБ. Тя е юридическо лице и освен това притежава изключителното право да емитира банкноти в страната, т.е. ЦБ има монополни права на емисионен институт, който носи непосредствена...

Избрани критерии за търсене

Хасково
Филиал "Икономика и управление"  ...
Икономика
Финанси
за Студенти