Семестриален казус по "Персонални финанси"


Някои от разходите не са с фиксиран ежемесечен характер, поради което годишният разход е пресметнат като среден за годината....
 

Курсова работа по финансови деривати


Приемаме, че се намираме в условия на развит капиталов и опционен пазар, на който съществува борсово търгуване на всички видове стандартни опционни контракти и извънборсово търгуване на останалите нестандартни опции...
 

Финансови деривати


Като начало на инвестиционната активност е необходимо да отчетем определящите фактори за инвестициите в опции и тяхното комплексно влияние. Приемаме, че се намираме в условия на развит капиталов и опционен пазар, като...
 

Лизинговите операции осъществявани от търговските банки като елемент на посредническата им дейност


Докато предприятията са изправени пред безброй възможности за финансиране, в рамките на общия пазар, лизингът се е превърнал във все по-популярен избор по няколко причини, включително удобство и гъвкавост, повишен паричен поток, данъчни облекчения...
 

Контролни процедури за разкриване на фалшиви банкноти

21 авг 2008
·
10
·
1,741
·
179
·
137

Организации следящи контрола за разкриване на фалшиви банкноти и техните процедури.
 

Финансов анализ

13 окт 2008
·
10
·
834
·
259
·
108

Финансовият анализ на фирмата дава възможност да се определи какво е текущото финансово състояние, какви са причините, поради които се е достигнало до него и какви мерки следва да се вземат за подобряването му...
 

Сравнителен анализ на инвестиционите проекти

05 мар 2009
·
21
·
974
·
45

За да може едно едно предприятие да избере най-изгодния за него инвестиционен проект се подлагат на оценка ефиктивността на всеки един от проектите с помоща на различни методи, базиращи се на разнообразни предпоставки...
 

Вълни от сливания в глобалния пазар на финансови услуги

04 апр 2007
·
12
·
1,682
·
307

В случаите, когато става дума за придобиване на съвкупност от активи, които имат спецефична употреба, обикновено се говори за сливане и придобиване.
 

Секюритизация

30 май 2009
·
14
·
3,278
·
133
·
97

Секюритизацията е процес, при който финансова институция инициатор на секюритизационната сделка обособява портфейл от неликвидни финансови или материални активи, които служат като обезпечение на издадените срещу тях ликвидни ценни книги , които на свой ре
 

Курсова работа по финанси

26 авг 2009
·
11
·
1,117
·
213

Общо: 271752.84 40000.00 6793.82 46793.82 2. Обяснителен коментар за следваната технология за калкулиране на прогнозните параметри от дейността та фирмата. При определяне на Бюджета за продажбите на стока А, са използвани следните зададени параметри по...
1 2 »

Качи курсова работа и спечели
 

Сподели своите Курсови работи по Финанси с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент