Тест по финанси

05 юни 2009
·
15
·
3,577
·
364
·
105

Формулирайте виждане за финансовата система: Финансовата система се представя като съвкупност от взаимосвързани елменти, обусловени от изпозлването на финансовите методи и форми за разпределение на доходите и формиране на бюджетите....
 

Възможности за оптимизиране на вътрешния одиторски контрол

20 апр 2008
·
8
·
1,535
·
430
·
180
·
73

Роля на вътрешния одит в съвременните икономически условия, цели на вътрешния одит, същност на "добавянето на стойност", стандартизация, оптимизация, пътища за повишаване ефективността на вътрешния одиторски контрол...
 

Финансови деривати


Като начало на инвестиционната активност е необходимо да отчетем определящите фактори за инвестициите в опции и тяхното комплексно влияние. Приемаме, че се намираме в условия на развит капиталов и опционен пазар, като...
 

Начини за облагане с данъци


Посочени и описани са начините за облагане с данъци. Видовете данъци...
 

Контролни процедури за разкриване на фалшиви банкноти

21 авг 2008
·
10
·
1,741
·
175
·
127
·
34

Организации следящи контрола за разкриване на фалшиви банкноти и техните процедури.
 

Курсова работа по финанси

26 авг 2009
·
11
·
1,117
·
211
·
147
·
28

Общо: 271752.84 40000.00 6793.82 46793.82 2. Обяснителен коментар за следваната технология за калкулиране на прогнозните параметри от дейността та фирмата. При определяне на Бюджета за продажбите на стока А, са използвани следните зададени параметри по...
 

Секюритизация

30 май 2009
·
14
·
3,278
·
130
·
26

Секюритизацията е процес, при който финансова институция инициатор на секюритизационната сделка обособява портфейл от неликвидни финансови или материални активи, които служат като обезпечение на издадените срещу тях ликвидни ценни книги , които на свой ре
 

Лихва. Заемна лихва


Лихвата е основна икономическа категория, която е неразривно свързана с кредита. Тя представлява определена парична сума, която длъжникът заплаща на своя кредитор за ползваните в заем средства...
 

Трудово възнаграждение


Заплащането на труда като част от управлението на трудовите ресурси включва всички видове възнаграждения, които работещите получават за работата си във фирмата...
 

Финансов анализ

13 окт 2008
·
10
·
834
·
259
·
103
·
17

Финансовият анализ на фирмата дава възможност да се определи какво е текущото финансово състояние, какви са причините, поради които се е достигнало до него и какви мерки следва да се вземат за подобряването му...

Качи курсова работа и спечели
 

Сподели своите Курсови работи по Финанси с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент