Отчет за преддипломен стаж


Това е отчет за преддипломен стаж, проведен в счетоводна къща "Дейлис" гр. Благоевград...
 

Развитие, приходи и разходи на община Калояново

13 дек 2007
·
16
·
1,470
·
131
·
75

Официалният празник на Общината е празникът "Свети Дух", честван по източно православния календар в дните между края на месец май и средата на месец Юни. Разположена в северната част на Горнотракийската низина на площ 347 кв. км...
 

Източници на държавни приходи и методи за тяхното събиране


Държавата винаги е изразходвала значителни по размер средства за осъществяване на своите функции. За да може да прави разходи, държавата, както и всеки икономически агент, трябва преди това да си осигури необходимите приходи.....
 

Ислямски финанси


Основи на ислямските финанси и обяснение на основните принципи и понятия в тях....
 

Марковски вериги


Марковските вериги се използват за описване на процеси, чиито стойности се променят в точно определени моменти от времето (разделени на равни интервали от време или не)...
 

Фактори, които влияят на финансовия анализ на фирмата


Финансовият анализ е неразделна част от финансовата и счетоводната наука. Това обаче не означава, че като такъв той се припокрива по учебно и научно съдържание с някоя от финансовите дисциплини или с финансовото счетоводство......
 

Финансиране на инвестиционната инициативност


Финансирането на инвестиционната активност е много отговорен момент, тъй като и най-добре замисленият инвестиционен проект без финансиране би останал само като добро пожелание...
 

Активни банкови операции


Същността на банковото дело се извежда от общата представа за финансите, т.е. от представата, че те са парични отношения. Тя се свързва преди всичко с двупосочните парични отношения, с отношенията, при които получените или предоставените парични...
 

Данък добавена стойност - същност и специфика


Действащия около 50 години данък върху оборота е заменен в новите икономически условия от неговия усъвършенстван вариант – данъка върху добавената стойност (ДДС)...
 

Анализиране на практиката по вътрешния контрол на България


Същност, обекти и субекти на контрола. Контрол върху управлението на организацията. Контрол върху отчетността и организацията на вътрешния контрол...
1 2 3 4 »

Качи курсова работа и спечели
 

Сподели своите Курсови работи по Финанси с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент