Местни бюджети

23 окт 2007
·
13
·
3,084
·
1,011
·
338
·
1

Какво представляват местните бюджети, съставяне и приемане на общинските бюджети. Пълнота на бюджета имаме, когато са обхванати всички разходни и всички приходни пера, с които борави общината. Това е брутният бюджет...
 

Същност, функции и роля на финансите. Възникване на финансите

03 юни 2009
·
2
·
438
·
33
·
10

Същността, функциите и ролята на финансите в значителна степен се определят от фукциите и задачите на държавата. Държавата и нейната социално-икономическа политика направляват и развитието на теорията за финансите....
 

Частни и публични блага и теорията на обществения избор. Финансова система и финансова политика

03 юни 2009
·
2
·
678
·
201
·
254

В съвременните условия публичните финанси се свързват с осигуряването и разпределението на т.н обществени или публични блага. Обществените потребности и тяхното задоволяване се приемат като повод за възникването на финансови отношения в обществото като ц
 

Публични финаси Пищови

10 юни 2009
·
5
·
3,453
·
188
·
163

Публични финаси - Пищови при доц. Николов ТУ-ВАРНА...
 

Пари и ликвидност. Видове пари. Финансови пазари


В икономическата теория с понятието ликвидност се обозначава свойството на активите да се трансформират от един вид в друг вид бързо и без загуба на ценност....
 

Бюджет и бюджетни инструменти


Бюджетът е опис (сметка) на предполагаемите приходи и разходи на държавата за текущата година, утвърдени от парламента. По икономическата си същност той е финансов план за приходите и разходите на правителството за една бюджетна година...
 

Косвени данъци - ДДС, акцизии, мита и митни сборове


С коствени данъци се облагат реализираните обороти от стоки и услуги. Те се включват в цената на стоките и услугите и по този начин формират крайната продажна цена. Така тези данъци се прехвърлят на карйния потребител...
 

Пищов по публични финанси


Преките подоходни данъци са традиционен елемент на съвременната финансова система. Тези данъци имат за предмет и основа на облагане реализираните или придобити доходи...
 

Облагане с ДДС


Разграничението между преки и косвени данъци се основава на два критерия: в зависимост от това дали платец и данъчен носител са едно и също лице...
 

Същност и характеристика на лихвите и лихвените проценти. Видове лихви. Проучване: лихвите по депозити в търговските банки.


Лихвата е една от основните основните категории на пазарното стопанство. Тя е неразривно свързана с кредита. Обикновено лихвата се определя като парична сума, която длъжникът заплаща на своя кредитор за ползваните в заем средства...

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Финанси с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент