Косвени данъци - ДДС, акцизии, мита и митни сборове


С коствени данъци се облагат реализираните обороти от стоки и услуги. Те се включват в цената на стоките и услугите и по този начин формират крайната продажна цена. Така тези данъци се прехвърлят на карйния потребител...
 

Местни бюджети

23 окт 2007
·
13
·
3,084
·
1,002
·
315
·
1

Какво представляват местните бюджети, съставяне и приемане на общинските бюджети. Пълнота на бюджета имаме, когато са обхванати всички разходни и всички приходни пера, с които борави общината. Това е брутният бюджет...
 

Същност, функции и роля на финансите. Възникване на финансите

03 юни 2009
·
2
·
438
·
33
·
10

Същността, функциите и ролята на финансите в значителна степен се определят от фукциите и задачите на държавата. Държавата и нейната социално-икономическа политика направляват и развитието на теорията за финансите....
 

Частни и публични блага и теорията на обществения избор. Финансова система и финансова политика

03 юни 2009
·
2
·
678
·
200
·
247

В съвременните условия публичните финанси се свързват с осигуряването и разпределението на т.н обществени или публични блага. Обществените потребности и тяхното задоволяване се приемат като повод за възникването на финансови отношения в обществото като ц
 

Публични финаси Пищови

10 юни 2009
·
5
·
3,453
·
188

Публични финаси - Пищови при доц. Николов ТУ-ВАРНА...
 

Пари и ликвидност. Видове пари. Финансови пазари


В икономическата теория с понятието ликвидност се обозначава свойството на активите да се трансформират от един вид в друг вид бързо и без загуба на ценност....
 

Бюджет и бюджетни инструменти


Бюджетът е опис (сметка) на предполагаемите приходи и разходи на държавата за текущата година, утвърдени от парламента. По икономическата си същност той е финансов план за приходите и разходите на правителството за една бюджетна година...
 

Пищов по публични финанси


Преките подоходни данъци са традиционен елемент на съвременната финансова система. Тези данъци имат за предмет и основа на облагане реализираните или придобити доходи...
 

Облагане с ДДС


Разграничението между преки и косвени данъци се основава на два критерия: в зависимост от това дали платец и данъчен носител са едно и също лице...
 

Същност и характеристика на лихвите и лихвените проценти. Видове лихви. Проучване: лихвите по депозити в търговските банки.


Лихвата е една от основните основните категории на пазарното стопанство. Тя е неразривно свързана с кредита. Обикновено лихвата се определя като парична сума, която длъжникът заплаща на своя кредитор за ползваните в заем средства...

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Финанси с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент