Българска фондова борса


Състояние, проблеми и перспективи на "Българската фондова борса София" АД...
 

Акции - същност и видове

01 апр 2007
·
8
·
1,447
·
1,370
·
221
·
1

Възникването на акциите е свързано с появата на акционерното дружество. В процеса на неговото финансиране акцията играе ролята на инструмент за набиране на собствен капитал от външни източници.
 

Финансов анализ на фирма

12 май 2009
·
12
·
501
·
1,003
·
1,061
·
210

финансов анализ на фирмената дейност Общи положения, ефективност, методическия апарат. Всички данни необходими за разчетите в анализа се представят в основния текст на проекта под фотмата на таблици...
 

Лични финанси


Сравнителен анализ на 10 потребителски кредита, предоставяни от банки, развиващи търговска дейност в България...
 

Пазарна оценка на “Корпоративна търговска банка” АД по метода на капиталовите пазари


Алгоритъм на оценката по метода на капиталовите пазари. Оценка на корпоративна търговска банка. Информация за оценяваната банка - активи, пасиви...
 

Анализ на финансовия риск


Инвестиране на капитали, предпоставки за възникване на риска, фактори, обуславящи изменението на риска....
 

Надзор и регулиране на търговските банки (35 стр.)

14 дек 2007
·
36
·
7,794
·
935
·
390
·
105

Търговските банки са гръбнака на финансовата система, чиято стабилност е едно от най-важните условия за функционирането на пазарните механизми, за ръста на националната икономика, за благосъстоянието на гражданите...
 

Община Добрич - общински финанси


Теория и анализ на приходната част на местния бюджет в община Добрич, за период 2007 - 2012г....
 

Външен дълг. Управление на външния дълг. Структура и динамика на външния дълг на България

02 сеп 2010
·
10
·
2,694
·
259
·
91

Външният дълг е задължението на всички резиденти към нерезиденти. Тъй като една нация потребява повече отколкото произвежда тя има нужда от внос...
 

Финансов одит

05 май 2009
·
22
·
2,717
·
366
·
277
·
73

Както контролът, така и одитът служат на мениджмънта на всяка една организация да аргументира и насочва в правилна насока своите управленски политики и стратегии, намиращи израз в управленските решения...

Избрани критерии за търсене

София
Нов български университет
Икономика
Финанси
за Студенти
Ограничаване на резултатите