Електронно банкиране

17 яну 2010
·
22
·
5,604
·
947
·
684
·
291
·
1

Описание на системите за електронно банкиране и използването им в България....
 

Анализ на финансовите резултати и финансовото състояние по данни от финансовия отчет на предприятието

11 апр 2010
·
90
·
16,646
·
860
·
1,064
·
267

Съвременните икономически условия изискват прецизно и обективно управление на цялостната дейност на предприятието. За тази цел Ръководството и мениджърският екип на фирмата предприемат поредица от мерки, провеждат подходящи процедури и мероприятия...
 

Процес на присъединяване на България към Европейския икономически и паричен съюз и членство на България в Европейската система на централните банки и Евросистемата

12 яну 2012
·
17
·
5,973
·
247
·
329
·
161

Дълъг и продължителен е процесът на валутно сътрудничество и икономическа и политическа интеграция в Европа. Неговите основи са положени още с Договора за създаване на Европейската общност, подписан на 25.03.1957г. в Рим от страните – Белгия, Германия...
 

Кредитна политика на търговските банки

17 ное 2011
·
17
·
3,691
·
251
·
330
·
145

Принципите на провежданата от кредитна политика от търговските банки в Република България...
 

Анализ и оценка на разходната политика на Столична община

15 мар 2012
·
23
·
7,138
·
190
·
132

Обща характеристика на Столична община. Класификация на разходите на местните власти. Анализ на структурата на разходите. Анализ на разходите по функции за 2010 г. Разходна политика за 2011 г. – проектобюджет и прогнози...
 

Влияние на кризата върху икономиката на САЩ

11 май 2009
·
30
·
7,061
·
481
·
349
·
112

Хронология на кризата в САЩ, прилики на кризата в САЩ с други кризи, оформяне на глобалната криза, кризата и реалния сектор в САЩ, кризата и състоянието на банковия сектор в САЩ, регулиране на кризата в САЩ, съвети по време на криза....
 

Анализ на ПИБ

06 юни 2009
·
17
·
2,990
·
402
·
381
·
107

Определяне на справедливата стойност (цена) на собствения капитал и на една обикновена акция на “Първа Инвестиционна Банка” АД...
 

Структурни фондове на Европейския съюз в България за периода 2007 – 2013 г.

21 май 2010
·
18
·
2,590
·
373
·
353
·
100

Структурните фондове са основни-те финансови инструменти на политиката насближаване на ЕС и представляват второто по размер перо в общия европейски бюджет....
 

Контролинг

22 май 2010
·
19
·
7,158
·
262
·
446
·
95

Стремежът към пазарно оцеляване изисква прилагането на подходящи системи за управление. Контролингът е система за целево-адаптивно управление. В последното издание на немски език на „Икономически речник” той се определя като концепция за информация...
 

Финансови посредници, пазари и инструменти

25 окт 2009
·
12
·
3,083
·
435
·
353
·
93

Финансовите посредници са пазарни участници, специализирали се в извличане на печалба от търговия с цел пари...

Избрани критерии за търсене

София
УНСС
Икономика
Финанси
Курсови работи
за Студенти
Ограничаване на резултатите