Намерени резултати 1-10 ОТ 4
 

Централна банка и паричен съвет


Тема за държавен изпит по финанси. Централна банка и паричен съвет. Поява, структура и функции на ЦБ. Баланс на ЦБ, парична база, сеньораж. Парична база и бюджетен дефицит. Предимства и недостатъци на съвременните парични съвети...
 

Анализ на приходната част на бюджета


Съвременната българска икономика е смесена иконокика, в която държавата и пазарът трябва да функционират съвместно, за да се избегнат т. нар. "пазарни провали" и да се осъществява непрекъснатият поток от парични средства, от една страна, и от стоки...
 

Сигурност на електронния бизнес


Презентация по дисциплината Корпоративна Сигурност,целта на която е да запознае студентите със слабите места на електронния бизнес от гледна точка на сигурността на фирмата,както и начините за справяне с проблема....

Избрани критерии за търсене

София
Университет за национално и свет ...
Икономика
Финанси
за Студенти