Банков риск

05 дек 2008
·
16
·
3,658
·
906
·
343
·
71

Средата, в която оперират банките в последните 15 г., се характеризира с висока степен на риск, което накара повечето водещи банки в света коренно да променят концепцията...
 

Активи и пасиви на фирмата

18 авг 2009
·
3
·
505
·
356
·
338
·
65
·
1

Активи и пасиви на фирмата. Бъдеща стойност и сложна лихва. Настояща стойност и дисконтиране. Оценка на активи с ограничено и неограничено дълъг срок...
 

Tърговска банка - същност, функции и операции

26 мар 2009
·
19
·
2,831
·
461
·
205
·
60
·
1

Ролята на търговската банка в сферата на банковото дело у нас...
 

Потребителски кредити

21 ное 2006
·
17
·
2,445
·
2,091
·
341
·
58

В развитите икономически държави потребителският кредит се е превърнал в растяща бизнес сила, вкоренена характеристика на модерното общество и негов висок, растящ стандарт на живот.
 

Активи и пасиви на търговската банка

10 дек 2007
·
14
·
2,455
·
1,007
·
377
·
58

Търговските банки функционират в сложна и динамична среда. Пред тях постоянно възникват проблеми от различен характер, чието решаване изисква наличието на огромен обем информация.
 

Организация на кредитната дейност на търговска банка ”Юнионбанк” АД

19 дек 2007
·
18
·
2,666
·
381
·
104
·
44

В дейността си се ръководи от стремежа да се предложат най-подходящите финансови услуги и продукти на клиентите, за да удовлетворим все по-високите им изисквания и желания.
 

Потребителски кредити на физически лица в Райфайзен банк

05 мар 2009
·
23
·
2,583
·
260
·
140
·
41
·
1

Райфайзенбанк (България) EАД е сред най-динамично развиващите се банки в страната. Особено успешна е експанзията на банката през последните няколко години. Направени са значителни инвестиции в разработката и предлагането на нови продукти...
 

Банкови кредити на търговската банка

02 мар 2009
·
16
·
2,268
·
243
·
32

Банковия кредит представлява парична сума, която банката предоставя на клиента за определена цел при определени условия и срок. Банките отпускат кредити и в непарична форма...
 

Лекции по Финанси

27 май 2009
·
19
·
3,086
·
263
·
30

Публични (държавни) финанси – управление на приходите и разходите на държавата...
 

Ипотечни кредити в лева на търговска банка Булбанк

06 дек 2006
·
10
·
1,582
·
1,026
·
29

Условия на ипотечните кредити, предлагани от Булбанк, структура и компоненти на кредитите, преференции.

Избрани критерии за търсене

София
Колеж по мениджмънт, търговия и  ...
Икономика
Финанси
за Студенти
Ограничаване на резултатите