Корпоративния данък


Да се изчислят авансовите вноски за корпоративния данък за 2012 г. на база на печалбите на фирмата за 2010 г. – 210 000 лв. и за 2011 г. – 232 000 лв. и при прогнозен коефициент за икономическо развитие за 2012 г. - 1,2....
 

Акцизи и акцизно облагане


Акцизите са стара или по-скоро древна и класическа форма на косвени данъци. Те не са загубили своето значение и продължават да се прилагат и днес. Акцизите са една от най-старите форми на косвени данъци (още от Римската империя)...
 

Финанси


Финансовия анализ има за цел да разкрие една скрита реалност, т.е. действителното финансово състояние на фирмата за определен период...
 

Финанси


Същността на “финанси” в икон.аспект е специфичното движение на парите, породено от разпределението и преразпределението на бвп чрез използването от фин.органи на регламентирани от държавата методи и форми...
 

Финансов одит


Одитът е конролен процес. Целта и принципите на финансовия одит се изразяват в независимо одиторско мнение относно достоверното представяне на финансовото състояние на проверяваното предприятие...
 

Казус по Финанси


Задачка, която може да послужи, понеже може да се падне
 

Участници в процеса на фирмено кредитиране и техните задължения


Веднага след получаване на одобрението на кредитното споразумение маркетинговият специалист предоставя на кредитна администрация копие от необходимата информация за започване на подготовка по кредитните и обезпечителните споразумения/документация...
 

Видове ценни книжа, търгувани на фондовата борса


Стойност на акцията; Видове обикновени акции; Видове привилигировани акции;...
 

Финанси - лекции

01 апр 2009
·
8
·
1,123
·
90
·
40
·
13

Същност на бизнес фалита, банкрут, реорганизация на фирмата, ликвидация.
 

Същност и характерни особенности на косвените данъци


Данъкът по своята същност е законоустановено, принудително и безвъзмездно вземане в полза на държавата. Законоустановеността им произтича от това, че техния размер и начин на приложение, както и органите, упълномощени да променят данъчното бреме са...

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Финанси с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент