Разпределение на тежестта на държавния дълг


Държавното заемане позволява да се финансират възникващи дефицити в бюджетите. То обаче, води до натрупване на държавен дълг и лихвени плащания по него...
 

Приходи и разходи на фирмата

16 дек 2007
·
5
·
765
·
1,279
·
2

Основните променливи, от които зависи поведението на фирмата са нейните приходи и разходи. Фирмата е стпанска единица, която използва производствени фактори...
 

Капиталова стойност

18 авг 2008
·
5
·
584
·
118
·
41

Основен проблем при капиталовото бюджетиране е за колко време ще се възвърне направената инвестиция. За решаването на този проблем трябва да се имат предвид капиталовите потоци, тяхното дисконтиране и дали нетната настояща стойност /ННС/ е положителна.
 

Основни моменти при определяне на кредитните условия при договор за търговски кредит

09 ное 2008
·
5
·
1,408
·
203
·
98

Търговският кредит не е съвременно откритие. Още през 18 век той става гръбнак на търговията в Европа, Америка и Азия. Той е специфичен елемент на краткотрайните активи, тясно свързан с продажбената политика на фирмата...
 

Общото и различното между собствен и привлечен капитал на фирмата

07 юни 2009
·
5
·
327
·
55
·
38

Капиталът е източник на средства за развитие на бизнеса...
 

Междинен финансов отчет на "Хидравлични елементи и системи" АД, Ямбол

17 окт 2007
·
5
·
274
·
246
·
39

Баланс, отчет за доходите, отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал.
 

Разработка на диверсифициран инвестиционен портфейл

15 фев 2008
·
5
·
390
·
219

Привилегированите акции са с предварително обявена дивидентна възвръщаемост във вид на фиксиран процент върху номиналната стойност. Дивидентите по тях се изплащат от чистата печалба на акционерното дружество преди дивидентите по обикновените акции...
 

Организация на бюджетния процес

04 апр 2008
·
5
·
662
·
141
·
49

Организация на бюджетния процес. Съставяне, приемане и изпълнение на държавния бюджет. Закон за устройството на държавния бюджет в Р България.
 

Информационно осигуряване на финансовия анализ

26 сеп 2008
·
5
·
645
·
88
·
90

Информационно осигуряване на финансовия анализ и потребители на неговите резултати. Анализ на рентабилността. Рентабилността като възможност за генериране на доходи.
 

Финансова математика

03 окт 2008
·
5
·
563
·
107

Амортизируем е този ДМА или ДНМА, който се очаква да бъде използван през повече от един отчетен период и има ограничен срок на годност, или се държи от предприятието за целите на производството или доставката на стоки и услуги, за отдаване под наем или...
1 2 3 4 »

Качи курсова работа и спечели
 

Сподели своите Курсови работи по Финанси с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент