Класификация на финансовите пазари


В специализираната литература при характеризирането на финансовия пазар се срещат различни становища. Многообразието във вижданията е резултат от: обособяването и класифицирането на националните пазари по различни признаци ...
 

Централна банка - инструменти и цели

12 окт 2010
·
3
·
1,046
·
151
·
51

Основна информация за функционирането на централна банка...
 

Логическа рамка на проект по дисциплината "Управление на публичните проекти"


Описание на проекта. Проектът има за цел увеличаване на младежката заетост и създаване на работни места чрез насърчаване на самонаемането на млади безработни от три съседни общини в региона на Варна...
 

Банкови гаранции

14 май 2011
·
3
·
1,180
·
54
·
75
·
39

Комисията за защита на конкуренцията се е произнасяла, че в енергийния сектор обезпечаването със запис на заповед и банкова гаранция е допустимо от закона и се прилага широко в страни с развит търговски обмен...
 

Функции на НАП

09 яну 2009
·
3
·
329
·
228
·
30

Публичните изпълнители на Агенцията събират всички предвидени в Кодекса публични вземания, освен вземанията за данъци, задължителни осигурителни вноски и определени глоби и имуществени санкции, чието събиране е възложено на НАП...
 

Инвестиционен портфейл

03 мар 2006
·
3
·
908
·
2,458
·
111
·
15
·
1

Инвестиционнит портфейл е неотменна част от инвестиционната практика от средата на 20 век. Тогва започва създаването на специфични комбинации от различни финансови активи, наричани портфейли.
 

Собствено финансиране чрез обикновени акции

30 апр 2008
·
3
·
431
·
208
·
107
·
15

Собствено финансиране чрез обикновени акции -номинална стойност, емисионна стойност, борсова стойност.
 

Инвестиционните посредници


Инвестиционните посредници са юридически лица, които могат да бъдат, както банкови, така и небанкови институции. Такъв вид организации могат да бъдат банките, взаимни фондове, пенсионни фондове, небанкови финансови и/или кредитни институции...
 

Валутният пазар в условията на финансова криза


Валутният пазар е тази област от икономическата система, чиято динамика по време на финансовата криза след средата на 2007 г., се различава значително от периода на Голямата депресия 1929 – 34 г...
 

Структура на финансите в минните предприятия


Общата сума на паричните средства, предназначени за изграждането на активите на предприятието се набира при използването на различни източници. Върху вида и броя на източниците влияние оказва вида на икономическата система и на предприятието...

Качи курсова работа и спечели
 

Сподели своите Курсови работи по Финанси с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент