Общински бюджет и бюджетен процес pro


Общинският бюджет представлява самостоятелна финансова сметка за приходите и разходите на общината за една бюджетна година; той е документ за политиката на общината; ръководство за оперативната дейност; средство за комуникация...
 

Анализ на капиталовата структура на телекомуникационна компания pro

23 мар 2014
·
12
·
2,489
·
1
·
1.00 лв.

Капиталовата структура на една фирма представлява най-общо съотношението между величините на дългосрочните й източници на финансиране...
 

Структурирани продукти pro


Курсовата работа разглежда какво представляват структурираните продукти и кои банки предлагат тази услуга...
 

Валутен закон и видове валутни режими pro


Валутният закон на Република България е приет от 38 народно събрание на 08.09.1999 г. и влиза в сила от 01.01.2000 г. Той урежда: презграничните преводи, плащанията и сделките между местни и чуждестранни лица...
 

Управление и имунизация на портфейл от облигации pro


Управлението на портфейл е материя, която е все още малко позната в нашата икономика. формирането и управлението на портфейл (от облигации, ценни книжа) е базата, на която стъпва мениджърът при инвестиране...
 

Финанси - суапови и опционни операции pro

01 юни 2014
·
12
·
2,539
·
1
·
36
·
10.00 лв.

Темата, която ще засегна в своята курсова работа, е именно за суаповите и опционни операции, техните функции и предназначения. Първо, ще започна за валутните суапи, за суаповите операции и главните им идеи...
 

Основни насоки на финансово-икономическо преструктуриране на публични компании (по примера на "Оргахим" АД) pro


Под финансово икономическо преструктуриране в проекта се разбира усъвършенстване структурата на капитала, на дълготрайните активи, преструктуриране на дълга, допълнителни емисии акции и др. Проектът е разработен за периода 2007-2011 г....
 

Оценка на инвестиции при риск и неопределеност pro


Курсовата работа показва какви са методите и подходите за вземането на информирано и аргументирано инвестиционно решение при наличието на риск и непроделеност...
 

Анализ на пазарните множители на публично търгувана компания pro


Курсовият проект изследва 5 пазарни множителя. Приложени са и много графики, с цел по- акуратното анализиране на конкретното дружество...
 

Бюджетен процес: общински бюджети в Р.България pro


Курсовата работа има за цел да представи и изясни основните характеристики на общинските бюджети в нашата страна. От дълги години е установено, че финансите на местните органи на управление, наричани още "местни финанси", изразяват специфично движение..
1 2 3 4 5 » 6

Качи курсова работа и спечели
 

Сподели своите Курсови работи по Финанси с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент