Материални запаси


Материалните запаси са годни за употреба материални ресурси, намиращи се на различни стадии на общественото възпроизводство, временно неучастващи в обществения процес на производство и управление и служещи за ...
 

Финансиране чрез банков кредит


Банковият кредит е един от основните способи за финансиране на бизнеса в условията на пазарна икономика и поради тази причина разглеждането на този вид финансиране е обект на настоящата курсова работа...
 

Управление на проекти


Управление на един проект означава съвкупност от всички методи за изпълнение на проектите, т.е прилагането на знания, умения, инструменти и техники върху проектните дейности, за да бъдат постигнати целите на и изискванията към проекта...
 

Финансов анализ на строителна фирма


Финансов анализ на "Експрес гаранцион” ООД - Варна...
 

Управленски доходи при ценообразуване: Определяне на очакваните приходи и разходи по продукт за периода на неговия жизнен цикъл


Реализацията на ценовата политика и ценовата стратегия преминава през конкретни подходи в ценообразуването. В ценовата теория и практика са се наложили няколко основни подхода в ценообразуването, които ясно се разграничават по целенасоченост, сложност ...
 

Потребителски кредити. Годишен процент на разходите


Кредит е пълния размер на предоставената от банката на основание Договора сума за ползване в национална или чуждестранна валута, както и дългът, възникнал и формиран от и във връзка с усвоените суми по главницата, влкючително дължимите лихви, такси...
 

Трудово възнаграждение


Заплащането на труда като част от управлението на трудовите ресурси включва всички видове възнаграждения, които работещите получават за работата си във фирмата...
 

„Заложна къща Щедрите Варна” ЕООД


Решаването на оперативните въпроси доминира над стратегическите тази структура позволява точно да се регулират всички комуникации на вертикала и да се осигури единоначалие...
 

Държавни разходи за икономически дейности и услуги


Държавните разходи са важна съставна част на всяка финансова система. По своята икономическа същност те представляват част от финансовите ресурси,които държавата насочва за задоволяването на обществените потребности....
 

Имуществените данъци в България


Едни от най-отдавна наложените в данъчното ни законодателство данъци това са имуществените данъци. чрез тях се облагат недвижимите имоти и движимите вещи чиято собственост се доказва именно чрез тяхното заплащане ...

Избрани критерии за търсене

Икономика
Финанси
Курсови работи
Ограничаване на резултатите

По Университети

УНСС (123) Нов български универ ... (57) Икономически универс ... (52) Югозападен университ ... (25) ПУ "Паисий Хилендарски" (25) Висше Училище Земед ... (23) Великотърновски унив ... (22) Стопанска академия " ... (19) Русенски университет ... (15) ВИНС (14) Международно висше б ... (11) СУ "Св. Климент Охри ... (11) ВСУ "Черноризец Храбър" (10) Колеж по мениджмънт, ... (10) Технически университет (10) Технически университет (9) Шуменски университет ... (9) Бургаски свободен ун ... (9) Аграрен университет (8) Колеж по икономика и ... (7) университет за нацио ... (7) Бургаски университет ... (6) ИУ Варна (4) Филиал "Икономика и  ... (4) Специализирано висше ... (4) НБУ (4) Висше училище по зас ... (4) Европейски колеж по  ... (4) Международно Висше Б ... (3) nbu (3) Тракийски университет (3) Варненски свободен у ... (3) Колеж по икономика и ... (2) "Проф. Асен Златаров" (2) Висше училище по агр ... (2) ПУ "П.Хилендарски" (2) Висше училище "Земед ... (2) ВУЗФ (2) Минно-геоложки униве ... (2) Филиал към ВСУ "Черн ... (2) ШУ "Епископ Констант ... (2) ВУАРР Пловдив (2) ВТУ (1) МСИ (1) Педагогически колеж  ... (1) Софийски Университет ... (1) ВСУ (1) ТУ Габрово (1) ТУ - Габрово (1) Софийски университет (1) УНСС,ЕВУИМ (1) МВБУ (1) Университет за нацио ... (1) вузк пловдив (1) Международен колеж п ... (1) МВБУ ДО Бизнес админ ... (1) Технически колеж към ... (1) Висше училище по агр ... (1) ВУАРР (1) Частен професионален ... (1) ВУ Земеделски колеж (1) Технически университет (1) Международен славянс ... (1) Медицински университет (1) Икономически универс ... (1) Университет "Проф.д- ... (1) International Univer ... (1) УНИБИТ (1) Университет по храни ... (1) ВТУ "Св. Св. Кирил и ... (1) Колеж по мениджмът,  ... (1) ДЦО (1) 4ernorizec hrabar (1) Международен универс ... (1)
още университети...