Системи за предлащане


В наши дни електронното плащане започва да заема все по-голямо място в ежедневието. Интернет и глобализацията промениха начините за плащане както на фирмите така и на крайните потребители. При традиционните плащания се използват пари в брой или...
 

Косвени данъци

18 май 2011
·
9
·
1,861
·
101
·
110
·
32

Последните десетилетия бележат трайна тенденция на либерализация на международната търговия, поради което защитно - ограничителната роля на митата намалява. В тази насока съществена роля играе приетото през 1948 г. в Женева...
 

Банкови гаранции

14 май 2011
·
3
·
1,180
·
53
·
74
·
39

Комисията за защита на конкуренцията се е произнасяла, че в енергийния сектор обезпечаването със запис на заповед и банкова гаранция е допустимо от закона и се прилага широко в страни с развит търговски обмен...
 

Финансиране чрез банков кредит


Банковият кредит е един от основните способи за финансиране на бизнеса в условията на пазарна икономика и поради тази причина разглеждането на този вид финансиране е обект на настоящата курсова работа...
 

Управление на проекти


Управление на един проект означава съвкупност от всички методи за изпълнение на проектите, т.е прилагането на знания, умения, инструменти и техники върху проектните дейности, за да бъдат постигнати целите на и изискванията към проекта...
 

Финансов анализ на строителна фирма


Финансов анализ на "Експрес гаранцион” ООД - Варна...
 

Управленски доходи при ценообразуване: Определяне на очакваните приходи и разходи по продукт за периода на неговия жизнен цикъл


Реализацията на ценовата политика и ценовата стратегия преминава през конкретни подходи в ценообразуването. В ценовата теория и практика са се наложили няколко основни подхода в ценообразуването, които ясно се разграничават по целенасоченост, сложност ...
 

Потребителски кредити. Годишен процент на разходите


Кредит е пълния размер на предоставената от банката на основание Договора сума за ползване в национална или чуждестранна валута, както и дългът, възникнал и формиран от и във връзка с усвоените суми по главницата, влкючително дължимите лихви, такси...
 

Трудово възнаграждение


Заплащането на труда като част от управлението на трудовите ресурси включва всички видове възнаграждения, които работещите получават за работата си във фирмата...
 

„Заложна къща Щедрите Варна” ЕООД


Решаването на оперативните въпроси доминира над стратегическите тази структура позволява точно да се регулират всички комуникации на вертикала и да се осигури единоначалие...

Избрани критерии за търсене

Икономика
Финанси
Курсови работи
Ограничаване на резултатите

По Университети

УНСС (125) Нов български универ ... (57) Икономически универс ... (52) ПУ "Паисий Хилендарски" (26) Югозападен университ ... (25) Висше Училище Земед ... (23) Великотърновски унив ... (22) Стопанска академия " ... (19) Русенски университет ... (15) ВИНС (14) Международно висше б ... (11) СУ "Св. Климент Охри ... (11) Колеж по мениджмънт, ... (10) Технически университет (10) ВСУ "Черноризец Храбър" (10) Шуменски университет ... (9) Технически университет (9) Бургаски свободен ун ... (9) Аграрен университет (8) Колеж по икономика и ... (7) университет за нацио ... (7) Бургаски университет ... (6) Филиал "Икономика и  ... (5) Специализирано висше ... (4) НБУ (4) Висше училище по зас ... (4) Европейски колеж по  ... (4) ИУ Варна (4) Тракийски университет (3) Варненски свободен у ... (3) nbu (3) Международно Висше Б ... (3) ПУ "П.Хилендарски" (2) Висше училище по агр ... (2) Висше училище "Земед ... (2) ВУЗФ (2) Минно-геоложки униве ... (2) Филиал към ВСУ "Черн ... (2) ШУ "Епископ Констант ... (2) ВУАРР Пловдив (2) Колеж по икономика и ... (2) "Проф. Асен Златаров" (2) УНСС,ЕВУИМ (1) МВБУ (1) Международен колеж п ... (1) МВБУ ДО Бизнес админ ... (1) Технически колеж към ... (1) Частен професионален ... (1) ВУАРР (1) Технически университет (1) Висше училище по агр ... (1) ВУ Земеделски колеж (1) Международен славянс ... (1) Медицински университет (1) Икономически универс ... (1) Университет "Проф.д- ... (1) International Univer ... (1) Университет по храни ... (1) ВТУ "Св. Св. Кирил и ... (1) Колеж по мениджмът,  ... (1) УНИБИТ (1) 4ernorizec hrabar (1) Международен универс ... (1) ВТУ (1) ДЦО (1) Педагогически колеж  ... (1) Софийски Университет ... (1) ВСУ (1) МСИ (1) ТУ Габрово (1) ТУ - Габрово (1) Софийски университет (1) Университет за нацио ... (1) вузк пловдив (1)
още университети...