Разпределение на тежестта на държавния дълг


Държавното заемане позволява да се финансират възникващи дефицити в бюджетите. То обаче, води до натрупване на държавен дълг и лихвени плащания по него...
 

Анализ на рентабилността и ликвидността

02 мар 2008
·
21
·
3,470
·
651
·
382

Финансовото състояние на едно предприятие характеризира способността му да носи доходи в резултат от дейността си, с които да покрива задълженията си и да реализира печалба. В този смисъл финансовото състояние може да се определи, като критерий за...
 

Влогове и депозити

03 юни 2008
·
11
·
1,777
·
577
·
2

Същност на влоговете и депозитите, видове депозити, видове влогове, правна уредба.
 

Развитие на услуги за бизнеса

06 мар 2009
·
15
·
3,145
·
109
·
2

”Развитие на услуги за бизнеса,в.т.ч. и на електронното правителство-практика в областта на деклариране на данъчните и осигурителните задължения на фирмите по електронен път в системата на Националната Агенция за приходите-проблеми,стратегии,развитие” Про
 

Възникване и развитие на банковата система в България

07 май 2007
·
26
·
2,607
·
1,161
·
472

За начало на банковата система в България се приема създаването на Българската народна банка-непосредствено след Освобождението (1879).
 

Характеристика на банковите продукти и услуги предлагани от БРИБанк. Начини за подобряване на качеството им

17 мар 2006
·
37
·
6,366
·
1,110
·
256

Характеристика на банковите продукти и услуги предлагани от БРИБанк. Начини за подобряване на качеството им - характерни особености и специфика на банковите продукти и услуги, характеристика на класическите услуги и др.
 

България – специфични аспекти на прехода към социално пазарно стопанство и формиране на качествено нова банкова и финансово-кредитна система

17 мар 2006
·
7
·
793
·
917
·
61
·
1

България – специфични аспекти на прехода към социално пазарно стопанство и формиране на качествено нова банкова и финансово-кредитна система - образуване на системата и развитие, национализация, прилагане на централно планиране, закони и др.
 

Механизъм за управление на фондовата борса и за “спазване правилата на играта”

18 мар 2006
·
13
·
1,897
·
877

Механизъм за управление на фондовата борса и за “спазване правилата на играта” - курсова работа, учредяване и управление на фондовите борси, организация, борсов правилник и др.
 

Паричният пазар и функционирането на фондовата борса

18 мар 2006
·
10
·
1,357
·
1,228
·
107

Паричният пазар и функционирането на фондовата борса - субекти на паричния пазар, обекти на търгуване, нуждата от валутни пазари, и др.
 

Инвентаризация на активи и пасиви на търговско дружество - форма на вътрешен финансов контрол

19 мар 2006
·
15
·
1,868
·
990

Инвентаризация на активи и пасиви на търговско дружество - форма на вътрешен финансов контрол - същност, определения, таблици и др.
1 2 3 4 5 » 13

Качи курсова работа и спечели
 

Сподели своите Курсови работи по Финанси с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент