Речник Банкови термини

21 окт 2006
·
30
·
10,212
·
2,308
·
536
·
30
·
2
·

Най-важните банкови термини
 

Финанси

04 май 2009
·
4
·
411
·
64
·
13

Финансов ливъридж – намиране на критичната точка на брутната печалба плюс лихвите и нетната печалба на една акция...
 

Фондови борси и сделки с ценни книжа

18 окт 2009
·
10
·
1,551
·
95
·
58
·
13

Специфика на борсовото посредничество- посредничеството е задължително условие в борсовата търговия...
 

Сегментиране на пазара


Пазар и видове пазари. Търсене: крива на търсенето, детерминанти на търсенето, закон на търсенето. Предлагане: крива на предлагането, детерминанти, закон на предлагането...
 

Пищови по бюджет

01 апр 2009
·
3
·
786
·
42
·
32
·
10

Основни функции на бюджетната система са: -формиране на държавния бюджет и на бюджетите на местните органи на управление -разпределяне на средствата между бюджетните звена - използване на средствата по бюджета; -контрол при форми-рането,разпределен...
 

Теоретични основи на данъците


Данъците възникват и се утвърждават успоредно с държавата. Те обаче не се считат като творение на държавата. Данъци е налагала и църквата за издръжката на духовенството, без да е бил ясен мотивът за тяхното плащане. Плащанията в древността...
 

Видове данъци

19 ное 2007
·
4
·
683
·
1,341
·
203
·
9
·
1

Възникването развитието и формирането на данъците като метод за осигуряване на парични средства на държавата съпътства нейното създаване и развитие ...
 

Риск и възвращаемост

06 апр 2011
·
2
·
372
·
21
·
8

Видове риск, измервания на риска. Очаквана възвращаемост, формули...
 

Лихва - теории и видове

28 ное 2012
·
1
·
381
·
11
·
16
·
8

Четири теории за лихвата: морално-етична теория за лихвата – през Средновековието кредитът и лихвата са се третирали главно в морално-етичния аспект...
 

Стойност (функции) на парите във времето


Характеристика на стойността на парите във времето. Основен елемент от фундаменталната основа на фирмените финанси представлява концепцията за стойността на парите във времето...