Централна банка и парична политика

03 апр 2011
·
179
·
5,049
·
289
·
499
·
117

Лекция по монетарна политика - тема "Централна банка"...
 

Технология и организация на банковото кредитиране у нас


На всички ни е ясно, че банковото кредитиране както на корпоративните клиенти, така и на физическите лица играе все по- значителна роля в развитието на съвременната икономика. Съобразно изменящата се външна среда и най-вече проявата на глобалната...
 

Кредитна политика на търговските банки


Банките са акционерни дружества, които извършват посреднически операции на паричния пазар като привличат свободни парични средства от икономически агенти под формата на депозити, влогове и други начини от една страна и ги пласират под формата на заеми...
 

Системи за финансово управление и контрол


Системи за финансово управление и контрол" са всичките процедури и цялата вътрешна организация на планирането, изпълнението на дейността...
 

Специфика на анализа на персоналното финансово състояние


За да се анализа персоналното финансово състояние е нужно да се използват определени показатели...
 

Финанси на предприятието


финанси на предприятието са система от принципии методи за реализация на управленските решения на компанията, свързани с формирането, разпредлението и използването на ограничените финансови ресурси...
 

Въведение в публичните финаси


Икономическите функции на държавата в зависимост от целите на намесата, държавата изпълнява следните функции...
 

Финансиране чрез факторинг


Същност на понятието факторинг; Видове факторинг; Особености на международния факторинг и други форми на финансиране на износа; Икономическо значение на факторинга...
 

Електронна търговия особености, разновидности и предимства


Електронната търговия по своето същество представлява продажба или обмяна на стоки и/или услуга, която е осъществена чрез различни видове електронни магазини и аукциони а също и стокооборота между компаниите, организиран чрез компютърни мрежи и интернет.
 

Пенсионни схеми – същност и видове

27 ное 2011
·
52
·
2,685
·
123
·
76

Пенсионни схеми – същност и видове. Инвестиционна политика и данъчни преференции. Перспективи пред допълнителното пенсионно осигуряване. Видове пенсионни схеми при доброволното пенсионно осигуряване. Видове портфейлни стратегии. Данъчно облагане...

Избрани критерии за търсене

Икономика
Финанси
Презентации
Ограничаване на резултатите

По Университети

още университети...