Семестриална задача по инвестиции


Dell доставя на клиентите новаторски технологии и услуги. Като водеща технологична компания, предлагат широк кръг от продуктовите категории, включително и настолни компютри, сървъри и мрежови продукти...
 

Семестриален изпитен казус № 2 по Финанс


Фирма “Вълна”АД, гр. София към 31. 03. 2010 г. представя следния счетоводен баланс за 2009 г.:...
 

Корпоративния данък


Да се изчислят авансовите вноски за корпоративния данък за 2012 г. на база на печалбите на фирмата за 2010 г. – 210 000 лв. и за 2011 г. – 232 000 лв. и при прогнозен коефициент за икономическо развитие за 2012 г. - 1,2....
 

Сравнителна характерискита между банки

16 дек 2008
·
26
·
3,105
·
463
·
323
·
153

Семестриален казус по банков анализ Сравнителен анализ на дейноста на Обединена българска банка и Българска пощенска банка Сравнителен анализ на ОББ и Българска пощенска банак Същност, обекти и субекти на анализа на Банковата дейност...
 

Данъци и финансова администрация

02 фев 2010
·
4
·
629
·
415
·
498
·
152

Фирма “Съни” АД - Пловдив след годишно счетоводно приключване за 2008 г. има следния финансов резултат по Отчета за приходите и разходите:...
 

Управление на капителите на фирмата

20 апр 2009
·
10
·
629
·
736
·
637
·
132

Фирма „Рекорд” АД се занимава с производствена и търговска дейност. Характерно за фирмата е, че няйната капиталова структура е безлостова и, че печалбата за текущата година се изплаща изцяло като дивиденти
 

Управление на дълга


Семестриален казус: В табличен вид по-долу е представен цялостното извлечение от световните дългови таблици, в частта им касаеща информация за република българия за периода на възникване на нейния външен дълг....
 

Финансови деривати


Казус по финансови деривати. Използван в Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов, 2008...
 

Семестриален казус по теория на финансите


Представя се анализ на икономиката на Република България и прогноза за икономически растеж...
 

Семстриален казус по банков маркетинг


В разглежданата банка като основна маркетингова стратегия заляга стимулиращия тип маркетинг, при които банката търси възможности да увеличи търсенето на клиентите, по определен вид нов продукт ...

Избрани критерии за търсене

Икономика
Финанси
Казуси
Ограничаване на резултатите