Влиянието на световната финансова криза върху фючърсите


Финансовата криза не е нещо ново, както в световен мащаб, така и на територията на страната. За последно в България финансова криза се наблюдава в края на XIX и началото на XXв. Причина за финансовата криза тогава стават големите разходи на...
 

Схема за създаване на проект за публично-частно партньорство


Изпълнението на проекта осигуряване не само обновяване и текуща поддръжка на необитаемата сграда, но и гарантира достъп на децата с увреждания до специализирани целодневни медицински грижи. Нуждата да се генерира печалба оказва натиск върху частния...
 

Оценка на инвестиционен проект

26 яну 2008
·
4
·
232
·
1,007
·
407
·
66

Целта на проекта е да докаже възвръщаемостта на инвестиция в размер на 500 000 лева за придобиване на дълготрайни материални активи, необходими за извършване на рекламна дейност...
 

Инвестиционен проект

03 май 2008
·
14
·
1,711
·
864
·
529
·
64
·
1

Предмет на настоящата разработка е изготвянето на инвестиционен проект за разширяване на дейността на ЗММ „Победа” АД гр. Сливен.
 

Инвестиционен проект

12 мар 2008
·
53
·
2,826
·
677
·
64

Икономическият живот е периодът, през който се появяват ефектите от направените инвестиции. Той включва период на строителство и период на експлоатация, т.е. Тиж=Тс+Те.
 

Взаимоотношения на предприятието с местния и републиканския бюджет

02 фев 2009
·
21
·
3,864
·
271
·
329
·
41

Счита се, че произхода на думата бюджет произлиза от латинското наименование „bulga”, което означава чувал, чанта, торба. Бюджетът е торбата, в която се събират държавните приходи и от която се извършват държавните разходи...
 

Капиталова структура - същност и влияние върху среднопретеглената цена на капитала на предприятието


Капиталовата структура представлява съвкупност от всички източници на дългосрочно финансиране, които се отъждествяват с относителните си тегла...
 

Анализ на цената на капитала на компания СТАРА ПЛАНИНА ХОЛДИНГ АД


За да определим WACC на СТАРА ПЛАНИНА ХОЛДИНГ АД е необходимо, първо, да знаем цената на собственото и цената на кредитното финансиране. Цената на собственото финансиране в случая е определена посредством модела за оценка на капиталовите активи...
 

Актуални проблеми на международните финанси


Актуални проблеми на международните финанси-Финансовата криза 2007-2009...

Качи проект и спечели
 

Сподели своите Проекти по Финанси с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент