Лизингът като форма за финансиране pro


Една традиционна форма за участие в международните икономически отношения - лизингът, заслужава особено внимание в съвременните условия за развитие на световната икономика...
 

Понятие и видове бюджетни приходи. Правен режим. Бюджетни приходи с гражданскоправен и санкционен произход pro

28 юли 2015
·
8
·
1,557
·
1
·
5.00 лв.

Повечето от държавните институции в страната – Президентство, Министерски съвет, различните съдилища, Народното събрание се издържат от бюджета на страната...
 

Самофинансиране и дивидентна политика pro

29 юли 2015
·
71
·
20,099
·
1
·
10
·
20.00 лв.

Финансовите пазари са неотменима част от пазарната икономика. Без тяхното развитие не може да се разчита на прелом в активизирането на реалната икономика...
 

Технология на фючърсните сделки. Икономически и управленски предпоставки за възникване и развитие на фючърсната търговия pro

30 авг 2015
·
11
·
3,429
·
1
·
7.00 лв.

Фючърсната сделка е безусловна срочна сделка за покупка или продажба на определен базов актив в стандартния контракт по цена, договорена при сключването на сделката...
 

Капиталов пазар - разработени теми pro

30 авг 2015
·
32
·
8,867
·
1
·
10.00 лв.

Капиталов пазар - разработени теми. Предимно за гимназиите. Същност, теории, класификация, основни субекти на финансовите пазари...
 

Финансови институции pro

21 сеп 2015
·
45
·
13,380
·
3
·
54
·
1
·
10.00 лв.

Развити теми пи "Финансови институции" за гимназиите. Защо е необходим маркетинг в дейността на финансовите институции...
 

Глобалната финансова криза pro

21 сеп 2015
·
16
·
6,445
·
2
·
60
·
15.00 лв.

Глобалната финансова криза – съвременна проява на човешката алчност. Икономически политики и регулации. Поуки от кризата...
 

Въведение в предмета Организация и техника на търговските плащания pro

22 сеп 2015
·
24
·
5,294
·
1
·
8
·
20.00 лв.

Съдържанието по предмета "Организация и техника на търговските плащания" е свързан с парите, кредита, разплащателните операции, технологията и организацията на вътрешните и международни плащания...
 

Анализ на финансовите съотношения pro

07 окт 2015
·
18
·
3,930
·
1
·
8.00 лв.

Във всяка една компания съществува голям брой финансови съотношения, отразяващи нивото на представяне и финансовото здраве на компанията в различните области...
 

Възвръщаемост и рискове от инвестирането pro

07 окт 2015
·
27
·
6,520
·
1
·
10.00 лв.

Областта на инвестициите традиционно се разделя на 2 части: 1. анализ на активите (ценните книжа) и 2. портфолио мениджмънт. В същността на анализа на активите е оценяването на финансови активи...

Избрани критерии за търсене

Икономика
Финанси
Авторски
Ограничаване на резултатите