Профил на потребителите на застрахователни услуги в България


Доклад на тема "Профил на потребителите на застрахователни услуги в България"
 

Тест по финанси

Sonia Paslamova
·
14 апр 2014
·
20
·
3,755

Решение на онлайн тестове по Финанси за студенти магистри-неикономисти...
 

Отражение на плоския данък върху размера на събраните държавни приходи


Днес познатият ни плоскък данък (още наречен пропорционален данък) представлява такава данъчна система, при която данъчната ставка е фиксирана (константна) за разлика от прогресивното облагане, при което ставката е променлива...
 

Лекции по финанси


Пари, валутен курс, кредит, банки и банкови операции, депозитни пазари...
 

Други форми на международните плащания


Открита сметка, международен превод (свободен превод), плащания, свързани с патенти и лицензи, клирингови плащания...
 

Валутно инкасо като форма на плащане при международните сделки


Същност на валутното инкасо, писмо-нареждане, изплащане на валутно инкасо...
 

Акредетивна форма на плащане при международните сделки


В международната търговия акредитивната форма се прилага тогава, когато позициите на износителя са по-силни на международния пазар от позициите на вносителя. Това е форма на плащане, при която инициативата е у вносителя, но плащането се извършва в...
 

Характеристика на международните плащания и платежните документи


Същност и видове международни плащания, правилата на плащанията между контрагенти от различни страни...
 

Разпределение на тежестта на държавния дълг


Държавното заемане позволява да се финансират възникващи дефицити в бюджетите. То обаче, води до натрупване на държавен дълг и лихвени плащания по него...
 

Проектно финансиране

Ivo Ianev
·
10 апр 2014
·
6
·
1,759

Съставът на бизнес-плана и степента на неговата детайлизация зависят от размерите на бъдещия проект и сферата, към която той се отнася...

Избрани критерии за търсене

Икономика
Финанси
Ограничаване на резултатите

По Формати

Лекции (1083) Курсови работи (719) още формати...

По Авотрство

Други (4650) Авторски (16)

По Предназначение

за Студенти (3599) за Неучащи (354) още предназначение...

По Университети

УНСС (447) Стопанска академия " ... (422) още университети...

По Брой страници

11 - 20 страници (1136) 7 - 10 страници (896) още брой страници...