Роля на кариерното планиране и развитие в персоналните финанси

Анита
·
10 юли 2014
·
5
·
1,008
·
3

Финансовият потенциал на индивида се изразява в способността му на базата на притежавания човешки капитал и нивото на развитие на личната кариера да създава, съхранява и максимизира персонално богатство...
 

Финансите - технология за управление на парите и богатството


Финансите като инструмент за разделяне на обществения продукт - основа на изучаването на финансите са доходите на държавата, производствените фирми и домакинствата...
 

Казус по теория на финансите pro


Семестриален казус по Теория на Финансите. Част 1. Макроикономически анализ на българската икономика и бюджетната политика на държавата...
 

Контрол на финансовия пазар


Във всички страни с развита пазарна икономика финансовият пазар подлежи на контрол и регулация. Най-често този процес се свързва с дейността на специален орган – Комисията по борсови операции, Комисията по ценни книжа, Комисията по финансов надзор и др...
 

Делегираните бюджети в образованието pro


В съвременните социално-икономически реалности на демократизиране на управлението на образованието в съответствие със законодателната и нормативна уредба, управлението на финансите на училището получава нови измерения...
 

Същност и характеристика на лихвите и лихвените проценти. Видове лихви. Проучване: лихвите по депозити в търговските банки.


Лихвата е една от основните основните категории на пазарното стопанство. Тя е неразривно свързана с кредита. Обикновено лихвата се определя като парична сума, която длъжникът заплаща на своя кредитор за ползваните в заем средства...
 

Потребителско кредитиране на съвременен етап pro


Дипломната работа има за цел да разкрие и анализира теоретичните аспекти на видовете банкови кредити и в частност на потребителското кредитиране от Банка ДСК. Дипломната работа е в размер 57стр. и е от тази година 2014г....
 

Персоналните финанси в структурата на националните финанси


Презентация на тема Персоналните финанси в структурата на националните финанси, по предмет персонални финанси...
 

Взаимоотношения на държавния бюджет с другите звена на бюджетната система

Aneta Sotirova
·
25 юни 2014
·
17
·
4,067
·
1
·
2

Бюджетът като финансова категория възниква на по-късен етап от общественото развитие и е резултат на утвърждаването на стоково-паричните отношения, изграждането на централистичната държава и трайното установяване на парламентарно-демократична форма на...
 

Сертификат за вътрешен одит

по Финанси за Студенти използван в София в УНСС от
dior
·
18 юни 2014
·
3
·
786

примерни въпроси за изпита за придобиване на сертификат в министерството на финансите...

Избрани критерии за търсене

Икономика
Финанси
Ограничаване на резултатите

По Формати

Лекции (1084) Курсови работи (734) още формати...

По Авотрство

Други (4693) Авторски (37)

По Предназначение

за Студенти (3664) за Неучащи (351) още предназначение...

По Университети

УНСС (472) Стопанска академия " ... (427) още университети...

По Брой страници

11 - 20 страници (1173) 7 - 10 страници (897) още брой страници...